Les fruites brasileres

Brasil és un país immens. Dintre les seves fronteres s’hi troben ecosistemes molt diferents entre ells, des de la sabana brasilera (cerrado) fins a la selva amazònica, i molts d’altres. Això comporta una gran varietat de productes de la terra, que són molt poc coneguts a Europa. Entre ells destaquen les fruites, la majoria d’origen amazònic,…